دکتر طاهرپور، مدیرعامل شرکت MMTE در منطقه گل گهر از پروژه های مجتمع جهان فولاد سیرجان، کارخانجات احیاء مستقیم گوهر، کوثر و محل احداث پروژه مگا مدول طوبی بازدید نمودند.

همچنین جلسه ای جهت ارائه گزارش از پروژه های نامبرده توسط مدیران پروژه ها تشکیل و ارائه گردید.